New items
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022
Bez winy
Historia Białorusi XX-XXI wieku
Program studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa