New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich
Balwierz
Weryfikacja : wszystko stanie się inne
Blood and oil : Mohammed bin Salman's ruthless quest for global power