New items
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Dobrostan w grupach dyspozycyjnych : ujęcie współczesne i historyczne
Szczegółowy program nauczania języka angielskiego : poziom średniozaawansowany : (SPJ 2222 wg STANAG 6001)
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej : prognozowanie, projektowanie, edukacja
Wrocław i okolice : przewodnik rowerowy