New items
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2022. Cz. 2
No cover
Rozwój potencjału kompetencyjnego oficerów Wojska Polskiego w kontekście zatrudnienia w wieku emerytalnym : rozprawa doktorska
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XI,
Policja w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym