Nowości
Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie
Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
Rosyjska wizja wojny przyszłości : formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy
Odstraszanie : strategia i polityka