New items
Recepty na sukces w zarządzaniu : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Sztuka wojenna : chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach
Chodź ze mną
Antykryminalistyka : taktyka i technika działań kontrwykrywczych