New items
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność ogólna
Współczesne systemy polityczne : wybrane zagadnienia
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Zaczynaj od dlaczego : jak wielcy liderzy inspirują innych do działania
Routledge handbook of Russian foreign policy