Nowości
Metoda estymacji elementów nawigacyjnych bezzałogowego statku powietrznego w systemie radarowego zobrazowania terenu
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 4
Admiring silence
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XIII,
Retoryka w dydaktyce akademickiej : perspektywa pedagogiczno-filozoficzna