New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Myśl strategicznie! : jak przygotować i zmieniać organizację w odpowiedzi na wyzwania otoczenia
Człowiek, którego nie było : operacja "Mincemeat" - największe oszustwo II wojny światowej
Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń
Matematyka w uczeniu maszynowym