Nowości
Ograniczone przywództwo : studium empiryczne
Moja wojna
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)
Routledge handbook of Russian foreign policy
Vademecum użytkowania oprogramowania HMS C3IS Jaśmin zautomatyzowanego systemu zarządzania walką poziomu operacyjnego/taktycznego w wersji klienckiej : poziom podstawowy