New items
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Autonomia publicznych uczelni akademickich w Polsce
Decyzja
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej: DTU-3.1.1.21 (A)
Zarządzanie produktem dla bystrzaków