New items
Obłęd na krańcu świata : wyprawa statku Belgica w mrok antarktycznej nocy
Zarządzanie uczelnią cyfrową : między utopią wolności a dystopią władzy
Quadira
Medycyna podczas krucjat : wojna, rany i średniowieczna chirurgia
Maskowanie wojsk i obiektów na przykładzie doświadczeń wybranych państw