New items
Agentka
Wywiad i analityka w biznesie : prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej
Przepisy o powinnościach żołnierzy i podoficerów Legionów Polskich : (dla piechoty)
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 3