New items
Niszczenie sił okrążonych
Mechanizmy ochrony ludności w redukcji ryzyka katastrof : wybrane zagadnienia
Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych
Inżynieria projektowania układów logistycznych w przemyśle 4.0
Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach