Nowości
Siły morskie w wojnie o niepodległość Chorwacji 1991 : uwarunkowania i przebieg działań
Zastosowanie wybranych aspektów psychologii behawioralnej w zarządzaniu
Program kursu doskonalącego dla podoficerów sekcji sztabów oddziałów/ZT - planowanie na poziomie taktycznym : 8250059
Poradnik do działalności szkoleniowo - metodycznej dla szkoły podoficerskiej wojsk lądowych
Stellenbosch University 100 : 1918-2018