New items
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Mechanika lotu : manewry samolotów
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Mosad : najważniejsze misje izraelskich tajnych służbach