New items
Logistyka stosowana
Program kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska dowódców plutonów (równorzędnych w pionie dowódczym)
No cover
Zen jak cholera : opanuj sztukę olewania i lśnij jak ten pieprzony klejnot, którym jesteś
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Szybko coraz szybciej : jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić