New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Ekstremalne przywództwo : elitarne taktyki Navy Seals w zarządzaniu
Routledge handbook of Russian security
Dokumenty doktrynalne kształtujące politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego