New items
Organizacja zabezpieczenia logistycznego na szczeblu drużyna, pluton i kompania
Echo przyszłych wypadków
Mosad : najważniejsze misje izraelskich tajnych służbach
Program strzelań z czołgów : DU-7.0.4
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)