New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Mosad : najważniejsze misje izraelskich tajnych służbach
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023