New items
Bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Przetrwać! : co zrobić, gdy nic nie działa : poradnik survivalowy
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań