Nowości
Kradzież
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia II stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2024. Cz. 1
Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji : wyzwania dla gospodarki i rynku pracy
Granice wytrzymałości : w poszukiwaniu barier ludzkiego organizmu
Leśny niezbędnik rodzinny : poradnik survivalu i bushcraftu