New items
Ładunki IED a bezpieczeństwo transporterów opancerzonych
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej: DTU-3.1.1.21 (A)
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Przywództwo w trudnych czasach : o pokonywaniu coraz większych wyzwań z odwagą i pewnością