New items
Jak powstała bomba atomowa
Badanie i zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji
Okrutni łowcy : dirlewagnerowcy - pacyfikatorzy Hitlera
Broń pancerna II wojny światowej : opancerzenie, prędkość, uzbrojenie, szybkostrzelność
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny