New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej: DTU-3.1.1.21 (A)
Regulamin Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Granica propagandy : Łukaszenka i Putin na wojnie hybrydowej z Polską