Nowości
Odnawialne źródła energii w logistyce
Wojny zastępcze
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP. (wybrane orzeczenia z lat 2014-2018)
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej