New items
Filozofia cyberbezpieczeństwa : jak zmienia się świat? : od złośliwego oprogramowania do cyberwojny
Lider w stylu GROM
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023