New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Organizacja zabezpieczenia logistycznego na szczeblu drużyna, pluton i kompania
Sun Zi i jego Sztuka wojny : filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna