New items
Polityczno - wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku = Political and military aspects of security in the 21 st century
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
No cover
Kobieta w walizce
Mengele