New items
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Współczesne systemy polityczne : wybrane zagadnienia
Antropologia wojny
Autonomia publicznych uczelni akademickich w Polsce
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10