Nowości
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci
Rewolwery i pistolety : encyklopedia współczesnej krótkiej broni palnej
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
Geopolityka
Dokumenty doktrynalne kształtujące politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego