Nowości
Podstawy rozpoznania wojskowego
Handel ludźmi
Słownik terminologii wojskowej. T. 1,
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2022. Cz. 1-ANEKS 1
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty