New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Bezwzględne przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy: na podstawie art. 129¹ pwp