Nowości
Zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania : DD-4.22(A) wersja 2
A guide to writing for advanced
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 9
Program kursu przygotowania specjalistycznego oficerów na szczeblu zespołu bojowego wojsk specjalnych