New items
Stany zagrożenia życia i zdrowia : schematy postępowania dla ZRM typu P
Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Przetwarzanie w cyklu rozpoznawczym : DU-2.1.18 (A)
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy