New items
Cywil na wojnie : jak przetrwać w warunkach współczesnego konfliktu zbrojnego
Logistyka usług
Grzęzawisko
Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024