Nowości
Nowa zimna wojna : konfrontacja i odstraszanie
Routledge handbook of the law of armed conflict
Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych służby i wojsk chemicznych do 1969 roku
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci
Mikromobilność w transporcie osób i ładunków