New items
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Budżet Wojska Polskiego z czasów powstania listopadowego
E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena
Amazonki Mosadu : niezwykłe kobiety w izraelskich tajnych służbach
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023