New items
Zasady organizacji i funkcjonowania służby inżynieryjno - lotniczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DD-3.3.33(A)
Pokolenie Z jako wyzwanie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem : relacje, media społecznościowe i crowdsourcing : monografia
E-learning akademicki : perspektywa wybranych dyscyplin nauk społecznych
Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu
Instrukcja o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny