Nowości
Holistyczna metodologia nauk : ontologia i epistemologia badań naukowych
101. [Sto jeden] słynnych czołgów : legendarne czołgi od I wojny światowej do dzisiaj
Szczegółowy program nauczania języka angielskiego : poziom średniozaawansowany : (SPJ 2222 wg STANAG 6001)
Szybko coraz szybciej : jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić
Katapultowania nieudane : przyczyny, profilaktyka