Nowości
Realizacja obrony przed bronią masowego rażenia w działaniach bojowych (batalion, kompania, pluton)
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
Siły psychohistorii : zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Broń biologiczna