New items
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Czarnobyl i Fukushima : przyczyny, przebieg i konsekwencje
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Szkolenie logistyczne : vademecum
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy