New items
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Wariant załadowczy zasobnika towarowego systemowego A-22S WZ CDS A-22S : wariant podstawowy do zrzutu systemem grawitacyjnym, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania ze spadachronem G-12E
Publiczne zarządzanie kryzysowe : budowa repozytorium metod i technik
Program szkolenia lotniczego na samolot PZL-130 : (PSzL PZL-130)