Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 2
Czyngis - Chan : najokrutniejszy zdobywca wszech czasów
Zestaw rakietowy 9K79 TOCZKA/TOCZKA-U
Dintojra
Badania teoretyczne i doświadczalne odrzutu, podrzutu i obrotu automatycznej broni strzeleckiej : dyscyplina mechanika : rozprawa doktorska