New items
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność ogólna
Problemy mobilności robotów inżynieryjnych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych : zasady i praktyka. T. 1
Praktyczna analiza powłamaniowa : aplikacja webowa w środowisku Linux