Nowości
Instrukcja bojowego wykorzystania oprogramowania PROMIEŃ : DTU-3.8.1.5.2
Osadzone : sytuacja społeczna kobiet w izolacji penitencjarnej
Wojna. Siły Zbrojne. Państwo : rozważania polemologiczne
Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1