Nowości
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia
Regiony świata : geografia i geopolityka
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wybrane aspekty
Zarządzanie bezpieczeństwem personalnym z wykorzystaniem technik samoobrony
Battleplan : english for the polish military. Level 3,