New items
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się
Powstanie warszawskie 1944 : taktyka walki w mieście
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów oraz do aneksu do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2020. Cz. 3
Crowdsourcing naukowy : perspektywa mikro
Moduły bojowe pojazdów wojskowych - budowa, rozwój, badania