Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności : psychologiczne i aksjologiczne komponenty bezpieczeństwa formacji mundurowych
Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie