Nowości
Transport kolejowy : wyzwania i innowacje
Bezduszni : zapomniana zagłada chorych
Królowa głodu
Kryzys klimatyczny? : prawdy, półprawdy i kłamstwa - co wiemy, czego nam się nie mówi i jaka czeka nas przyszłość
Upowszechnianie transferu technologii w sieci innowacji