New items
Battleplan : english for the polish military. Level 3,
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2
English file : upper-intermediate student's book : with online practice